inhibitore monoamin oksidaze

 
inhibitore monoamin oksidaze (MAO inhibitori) inhibiraju jedan ili oba oblika enzima monoamin oksidaze i spriječiti razgradnju monoamin oksidaze neurotransmitera.

Supstrat za MAO-A enzima je serotonin, melatonin, epinefrin i norepinefrin i MAO-B je feniletilen. Dopamin je supstrat za obje izoforme A i B.

Inhibicija Tip A monoamin oksidaze ispoljava reverzibilno ili ireverzibilno antidepresivni učinak. Inhibicija i tipa A i B monoamin oksidaze tretira depresiju i anksioznost.

Upotreba inhibitora monoaminske oksidaze sada ograničena zbog težine njihovih interakcija s drugim lijekovima i njihovih štetnih učinaka.

Medicinskih stanja povezanih s inhibitorima monoamin oksidaze