nazalnih antiinfektivna

Nazalno antiinfektivna rad prevenciju ili liječenje infekcije unutar nosa.

Nema droge u ovoj kategoriji. Neki lijekovi mogu reklasificirani. Pogledajte nosa pripreme.